سیستم یکپارچه مدیریت آموزشی و آزمون چتر دانش
ثبت نام در آزمون های آزمایشی رایگان چتر دانش
متقاضی شرکت در آزمون :
کانون انتخابی :
(در نهایت داوطلب قصد شرکت در آزمون سراسری این کانون را دارد.)
نمایندگی چتر دانش :
(با انتخاب نزدیک ترین نمایندگی چتر دانش به محل زندگی اتان از تمهیدات رایگان چتر دانش مطلع شوید.)

نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
جنسیت

تاریخ تولد
تلفن همراه
(پنج رقم آخر شماره تلفن همراه رمز عبور داوطلب می باشد.)
پست الکترونیک
(تکمیل این فیلد، اختیاری است.)
وضعیت تحصیلی
مقطع
رشته
اطلاعات تکمیلی (اختیاری)