سیستم یکپارچه مدیریت آموزشی و آزمون چتردانش
ثبت نام در دوره های آموزشی چتردانش
متقاضی شرکت در دوره :


دوره آمادگی آزمون دکتری 1401
شروع دوره: 30 آذر 1400
جرم شناسی
مدرس: دکتر رایجیان
مدت: 40 ساعت
پنجشنبه ساعت 20 - 15


قیمت: 8,000,000 ریال

نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
جنسیت

تاریخ تولد
تلفن همراه
(کلیه اطلاع رسانی ها از طریق شماره تلفن همراه داوطلب صورت خواهد گرفت.)
پست الکترونیک
(تکمیل این فیلد، اختیاری است.)
وضعیت تحصیلی
مقطع
رشته